EN 197-5

EN 197-5:2021 Çimento - Bölüm 5: CEM II / C-M Portland-Kompoze Çimento ve CEM VI Kompoze Çimento (Cement - Part 5: Portland-composite cement CEM II/C-M and Composite cement CEM VI) standardı  AB Standardizasyon Komitesi CEN tarafından 08.02.2021 tarihinde onaylanmış ve 19.05.2021 tarihinde ulaşılabilir olarak yayınlanmıştır.

 

CEN’in sayfasına göre ilgili standard 31.08.2021 tarihinde duyurulacak olup 30.11.2021 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır. İlgili web sitesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:71601,6035&cs=1F697C70DBDDA094545F025DFCE1DB427

 

Bu yeni standard TSE tarafından iş programına alınmış olup aşağıdaki linkten bu konudaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055048065082077055103076076056084103118110100122076043076114106082047068053101055112110103057115115103116055069085083053085107108086118075050101077116074057104083075051086119049071107116101070043079047082073066097043072103116057118043108101107048099066104110090109090078048054083081103073100088066101069114074084055082108079115110106119070043113077053090103088081056081108099043119084099121055087100112050084082053073065061061