HAKKIMIZDA

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK), Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği'nin bir iktisadi işletmesidir. Çimento ve ilgili sektörlerin kalite kontrol ve çevresel ölçüm hizmetlerinin bağımsız ve tarafsız bir yapıda gerçekleştirilmesi amacıyla 1996 yılında kurulmuş, kamu, üniversite, üretici ve müşteri temsilcilerinden oluşan bağımsız ve tarafsız iktisadi bir işletmedir. KÇK aşağıdaki kurum temsilcilerinden oluşmaktadır; 

 • Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği
 • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Ticaret Bakanlığı
 • Beton Katkı Üreticileri Birliği
 • Türkiye Prefabrik Birliği
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Türkiye Müteahhitler Birliği
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği
 • Marmara Üniversitesi
 • Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
 • Ticaret Bakanlığı, Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü


KÇK, ülkemizin Avrupa Birliği'ne (AB) uyum sürecinde, çevresel ölçüm hizmetlerini yerine getirmek, çimento ve ilgili ürünler konusunda CE işaretlemesine yönelik hizmet vermek üzere muayene ve belgelendirme kuruluşu olarak örgütlenmiştir.

KÇK'nın faaliyetlerini yürüten organ Kalite ve Çevre Direktörlüğü'dür.

KÇK, çimento ve ilgili ürünler konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından;TS EN ISO/IEC 17065 'e göre Ürün Belgelendirme Kuruluşu, TS EN ISO/IEC 17021'e göre Sistem Belgelendirme Kuruluşu ve çevre ölçümleri için kurulmuş olan çevre laboratuvarı da TS EN ISO/IEC 17025'e göre Deney Laboratuvarı olarak akredite edilmiştir.

20 Kasım 2006 tarihinde AB Komisyonu tarafından 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPD) kapsamında 1784 Kimlik Numarası (NB 1784) ile KÇK Onaylanmış Kuruluş olarak atanmıştır.

1784 kimlik numarasını alan KÇK'nın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirildiğine dair karar  27 Aralık 2006 tarih ve26389 no'lu T.C. Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

12 Kasım 2013 tarihinde AB Komisyonu tarafından 305/2011/EU Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) kapsamında 1784 Kimlik Numarası ile Onaylanmış Kuruluş olarak atanmıştır.

1784 kimlik numarasını alan KÇK'nın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirildiğine dair karar  24 Ocak 2014 tarih ve28892 no'lu T.C. Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

KÇK'nın akredite Çevre Laboratuvarı emisyon, hava kalitesi, meteoroloji, gürültü ve kişisel maruziyet ölçümü konularında ülkemizin en kapsamlı laboratuvarlarından biridir.

KÇK Çevre Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan ilk laboratuvardır.

KÇK, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından verilen Büro Tescil Belgesine sahiptir.


Kalite ve Çevre Kurulu KVKK Aydınlatma Metni