TS EN 197-5 Belgelendirmesi

Kalite ve Çevre Kurulu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TS EN 197-5 standardı kapsamında G Uygunluk belgesi vermek üzere 25.11.2021 tarihinde yetkilendirilmiştir.