TS EN 197-6 Belgelendirmesi

Kalite ve Çevre Kurulu, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TS EN 197-6 standardı kapsamında G Uygunluk belgesi vermek üzere 23.10.2023 tarihinde yetkilendirilmiştir.